IMG_8101

מראה בית הכנסת מעזרת נשים -דרום צפון

 

תמונה (1)

טכס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

תמונה (37) copy

טכס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

טכס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

תמונה (39) copy

בית הכנסת בתהליך הבניה

תמונה (37) copy 2 תמונה (38) תמונה (39) תמונה (39) copy 3

IMG_8100

מראה בית הכנסת מעזרת נשים – צפון דרום

IMG_8111

עמוד התפילה

IMG_8109

תמונות השבטים על מעקה הגלריה

IMG_8110

ארבעת הוויטרז'ים בקיר המזרח

IMG_8106

הכנות לסעודה שלישית בעזרת הנשים

IMG_8102

הבמה והעמוד ומושב הרב

 

קיר המזרח וארון הקודש

קיר המזרח וארון הקודש

 

IMG_8103

הגלריה בעזרת הנשים ותמונות השבטים על המעקה

IMG_8120

מראה בית הכנסת כיום בואכה מרחוב טשרניחובסקי

תמונה (37) copy 2

טכס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

טקס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת

תמונה (3)

תמונה (2)

השתתפות החברים בתרומה לבניית בית הכנסת

תמונה (36)תמונה (35)

הרב וינברג בטכס פתיחת בית הכנסת

הרב וינברג בטכס פתיחת בית הכנסת

תמונה (36) copy 2

מר גולדשמיט בטכס פתיחת בית הכנסת

מר גולדשמיט בטכס פתיחת בית הכנסת

תמונה (35) copy

טכס גזירת הסרט מנחה מנחם נאמן

תמונה (35)

תמונה (36) copy 3

תמונה (36) copy

תמונה (37) copy 3

 

 

 

תמונה (36)

 

בית הכנסת כיום 

בית כנסת היכל משה

בית הכנסת "היכל משה" כיום

 

IMG_8116

IMG_8115

המבנה בעל הזוויות של ביתהכנסת מראהמבחוץ

המבנה בעל הזוויות של בית הכנסת מראה מבחוץ

IMG_8117

רחוב טשרניחובסקי בו נמצא בית הכנסת

IMG_8106

עזרת נשים לקראת סעודה שלישי

IMG_8111

עמוד התפילה וארון הקודש

IMG_8110

קיר המזרח והויטראז'ים

IMG_8109

IMG_8101

מראה כללי של מרכז בית הכנסת

IMG_8100

מראה כללי של דרום פנים בית הכנסת

IMG_8102

קיר המזרח וארון הקודש

קיר המזרח וארון הקודש

יודיאקה קבלית – יוצר יעקב רוזנווסר

 

 

IMG_8096

IMG_8109

 

תמונה (39) copy 2

טכס הכנסת ספר תורה ע"ש הרב וינברג

תמונה (33)

תמונה (37) תמונה (38) תמונה (39) תמונה (40) תמונה (41) תמונה (42) תמונה (43) תמונה (44) תמונה (45) תמונה (46) copy תמונה (46) תמונה (47) תמונה (48)