בס"ד

 שחריתמנחהערבית
יום חול  מנין ראשון5.50 בבוקר10 דקות לפני שקיעת החמה (בקירוב)עשרים דקות אחרי השקיעה (בקירוב)
יום חול  מנין שני7.15 בבוקר  
שבת8.00 בבוקרמועד כניסת שבתכשעה לאחר המנחה בתום סעודה שלישית
חגיםכמו שבתכמו שבתכשעה לאחר המנחה
    

 

לחיצה על כל שורה של זמני תפילה לחודש מסוים פותחת את הטבלא :

זמני תפילה חודש טבת תשע''ח

זמני תפילה חודש שבט תשע''ח

זמני תפילה חודש אדר תשע''ח

זמני תפילה חודש ניסן תשע''ח

זמני תפילה חודש אייר תשע''ח

זמני תפילה חודש סיון תשע''ח

זמני תפילה חודש תמוז תשע''ח

זמני תפילה חודש אב תשע''ח

זמני תפילה חודש אלול תשע''ח