טבת תשע"ח

תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ו' בטבת – י' בטבת

(24.12-28.12)

ויחי

16:30

17:05

י"ג בטבת – י"ז בטבת

(31.12-4.1)

שמות

16:35

17:10

כ' בטבת – כ"ד בטבת

(7.1-11.1)

וארא

16:40

17:15

כ"ז בטבת –  ב' בשבט

(14.1-18.1)

בא

16:45

17:20