• מועד
זמן נושא שעה מרצה
בוקר

כל יום

דף יומי

6.30

הרב בינימין גולד

בוקר אחרי שחרית של 5.50

כל יום

הלכה יומית משתנה

פנחס כהן

בוקר אחרי שחרית של 7.15   

כל יום

הלכה יומית משתנה

הרב לוין

בין מנחה לערבית

כל יום

רמב"ם משתנה

יעקב רוזנווסר

קבלת שבת

ערב שבת

פרשת שבוע משתנה פנחס כהן
שבת

שחרית

הלכה יומית משתנה

הרב לוין

שבת

אחרי מוסף גמרא משתנה

מאיר נחמני

 שבת שעה לפני מנחה עין יעקב משתנה        הרב לוין
שבת קיץ

שעתיים לפני מנחה

גמרא משתנה מאיר נחמני
מוצאי שבת חורף

לאחר ערבית

גמרא משתנה

מאיר נחמני

שבת סעודה שלישית לאחר מנחה פרשת שבוע משתנה

משתנה

שבת מברכין

לאחר מוסף

משתנה

10.30

משתנה