תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ג' באב – ז' באב

(15.7-19.7)

דברים

19:35

20:10

י' באב – י"ד באב

(22.7-26.7)

ואתחנן

19:30

20:05

י"ז באב – כ"א באב

(29.7-2.8)

עקב

19:25

20:00

כ"ד באב –  כ"ח באב

(5.8-9.8)

ראה

19:20

19:55