אדר תשע"ח

תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ג' באדר – ז' באדר

(18.2-22.2)

תצוה

17:15

17:50

י' באדר – י"ד באדר

(25.2-1.3)

כי תשא

17:20

17:55

י"ז באדר – כ"א באדר

(4.3-8.3)

ויקהל

פקודי

17:30

18:05

כ"ד באדר –  כ"ח באדר

(11.3-15.3)

ויקרא

17:35

18:10