אייר תשע"ח

תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ל' בניסן – ד' באייר

(15.4-19.4)

אחרי מות קדושים

19:00

19:35

ז' באייר – י"א באייר

(22.4-26.4)

אמור

19:05

19:40

י"ד באייר – י"ח באייר

(29.4-3.5)

בהר

19:10

19:45

כ"א באייר –  כ"ה באייר

(6.5-10.5)

בחוקותי

19:15

19:50

כ"ח באייר –  ג' בסיון

(13.5-17.5)

במדבר

19:20

19:55