תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

א' באלול – ה' באלול

(12.8-16.8)

שופטים

19:15

19:50

ח' באלול – י"ב באלול

(19.8-23.8)

כי תצא

19:05

19:40

ט"ו באלול – י"ט באלול

(26.8-30.8)

כי תבוא

18:55

19:35

כ"ב באלול –  כ"ו באלול

(2.9-6.9)

נצבים

18:50

19:25

כ"ט באלול –  ד' בתשרי

(9.9-13.9)

וילך

18:40

19:15