תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ו' בסיון – י' בסיון

(20.5-24.5)

נשא

19:25

20:00

י"ג בסיון – י"ז בסיון

(27.5-31.5)

בהעלותך

19:30

20:05

כ' בסיון – כ"ד בסיון

(3.6-7.6)

שלח לך

19:30

20:05

כ"ז בסיון –  א' בתמוז

(10.6-14.6)

קרח

19:35

20:10