שבט תשע"ח

תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ה' בשבט – ט' בשבט

(21.1-25.1)

בשלח

16:50

17:25

י"ב בשבט – ט"ז בשבט

(28.1-1.2)

יתרו

17:00

17:35

י"ט בשבט – כ"ג בשבט

(4.2-8.2)

משפטים

17:05

17:40

כ"ו בשבט –  ל' בשבט

(11.2-15.2)

תרומה

17:10

17:45