תאריך

פרשה

מנחה

ערבית

ד' בתמוז – ח' בתמוז

(17.6-21.6)

חוקת

19:40

20:15

י"א בתמוז – ט"ו בתמוז

(24.6-28.6)

בלק

19:40

20:15

י"ח בתמוז – כ"ב בתמוז

(1.7-5.7)

פנחס

19:40

20:15

כ"ה בתמוז –  כ"ט בתמוז

(8.7-12.7)

מטות

מסעי

19:40

20:15